يَغْلِي بِرِفْق

ترجمة للغات أخرى

يَغْلِي بِرِفْق

mírně povařit

يَغْلِي بِرِفْق

simre

يَغْلِي بِرِفْق

köcheln

يَغْلِي بِرِفْق

σιγοβράζω

يَغْلِي بِرِفْق

simmer

يَغْلِي بِرِفْق

hervir a fuego lento

يَغْلِي بِرِفْق

kiehua hiljalleen

يَغْلِي بِرِفْق

mijoter

يَغْلِي بِرِفْق

ključati

يَغْلِي بِرِفْق

cuocere a fuoco lento

يَغْلِي بِرِفْق

弱火でとろとろ煮る

يَغْلِي بِرِفْق

서서히 끓다

يَغْلِي بِرِفْق

sudderen

يَغْلِي بِرِفْق

småkoke

يَغْلِي بِرِفْق

ugotować się na wolnym ogniu

يَغْلِي بِرِفْق

cozinhar em fogo fraco, cozinhar em lume brando

يَغْلِي بِرِفْق

варить на медленном огне

يَغْلِي بِرِفْق

sjuda

يَغْلِي بِرِفْق

ตุ๋น

يَغْلِي بِرِفْق

yavaş yavaş kaynatmak

يَغْلِي بِرِفْق

ninh nhỏ lửa

يَغْلِي بِرِفْق