وَرَقَةٌ

ترجمة للغات أخرى

وَرَقَةٌ

list, papír blad, papir Blatt, Papier φύλλο, χαρτί leaf, paper hoja, papel lehti, paperi feuille, papier list, papir carta, foglia 紙, 葉 잎, 종이 blad, papier blad, papir liść, papier folha, papel бумага, лист blad, papper ใบไม้, กระดาษ kağıt, yaprak chiếc lá, giấy 树叶, (wa'raqa)
اسم مؤنث جمع وَرَقٌ
قِطْعَةُ وَرَقٍ وَرَقَةٌ بَيْضاءُ