مُتَقَاعِدٌ

ترجمة للغات أخرى

مُتَقَاعِدٌ

důchodce

مُتَقَاعِدٌ

pensionist

مُتَقَاعِدٌ

Rentner

مُتَقَاعِدٌ

συνταξιούχος

مُتَقَاعِدٌ

eläkeläinen, vanhuuseläkeläinen

مُتَقَاعِدٌ

retraité

مُتَقَاعِدٌ

osoba umirovljena zbog starosti, umirovljenik

مُتَقَاعِدٌ

pensionato

مُتَقَاعِدٌ

年金受給者, 老齢年金受給者

مُتَقَاعِدٌ

노령의 연금수령자, 연금 수령자

مُتَقَاعِدٌ

gepensioneerde

مُتَقَاعِدٌ

pensjonist

مُتَقَاعِدٌ

emeryt

مُتَقَاعِدٌ

aposentado, aposentado por idade, reformado

مُتَقَاعِدٌ

pensionär

مُتَقَاعِدٌ

คนชราเกษียณผู้รับบำนาญ, ผู้รับบำนาญ

مُتَقَاعِدٌ

emekli

مُتَقَاعِدٌ

người già hưởng lương hưu, người hưởng lương hưu

مُتَقَاعِدٌ

领养老金的人