مُؤَشِّر

ترجمة للغات أخرى

مُؤَشِّر

pointer, cursor, index

مُؤَشِّر

index, kurzor

مُؤَشِّر

cursor, indeks

مُؤَشِّر

Cursor, Index

مُؤَشِّر

cursor, índice

مُؤَشِّر

indeksi, kohdistin

مُؤَشِّر

curseur, indice

مُؤَشِّر

indeks, kursor

مُؤَشِّر

cursore, indice

مُؤَشِّر

カーソル, 指数

مُؤَشِّر

지수, 커서

مُؤَشِّر

cursor, index

مُؤَشِّر

markør, register

مُؤَشِّر

kursor, wskaźnik numeryczny

مُؤَشِّر

cursor, índice

مُؤَشِّر

index, markör

مُؤَشِّر

ดัชนี, สัญลักษณ์บนคอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นจุดที่พิมพ์ได้

مُؤَشِّر

dizin, imleç

مُؤَشِّر

chỉ số so sánh, con trỏ trên màn hình

مُؤَشِّر

指数, 游标