مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

ترجمة للغات أخرى

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

rozumbrada

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

bedrevidende person

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

Besserwisser

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

παντογνώστης

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

know-all, know-it-all

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

sabihondo

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

kaikkitietävä

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

monsieur je-sais-tout

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

sveznalica

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

saccente

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

知ったかぶりをする人

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

아는 체하는 사람

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

wijsneus

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

bedreviter

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

mądrala

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

sabe tudo

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

всезнайка

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

besserwisser

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

คนที่แกล้งทำเป็นรู้มากกว่าคนอื่น

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

bilgiç

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

người tự cho rằng mình biết mọi thứ

مَغْرُورٌ بِعِلْمِهِ

自以为无所不知的人