كَاثُولِيكيّ

ترجمة للغات أخرى

كَاثُولِيكيّ

katolický, katolík

كَاثُولِيكيّ

katolik, katolsk

كَاثُولِيكيّ

Katholik, katholisch

كَاثُولِيكيّ

καθολικός

كَاثُولِيكيّ

Catholic

كَاثُولِيكيّ

católico

كَاثُولِيكيّ

katolinen

كَاثُولِيكيّ

catholique

كَاثُولِيكيّ

katolički, katolik

كَاثُولِيكيّ

cattolico

كَاثُولِيكيّ

カトリックの, カトリック教徒

كَاثُولِيكيّ

가톨릭교도, 가톨릭교의

كَاثُولِيكيّ

katholiek

كَاثُولِيكيّ

katolikk, katolsk

كَاثُولِيكيّ

katolicki, katolik

كَاثُولِيكيّ

católico

كَاثُولِيكيّ

католик, католический

كَاثُولِيكيّ

katolik, katolsk

كَاثُولِيكيّ

นิกายคาทอลิค, ผู้นับถือนิกายคาทอลิค

كَاثُولِيكيّ

Katolik

كَاثُولِيكيّ

theo Công giáo, tín đồ Công giáo

كَاثُولِيكيّ

天主教, 天主教的