سِلَّةُ الـمُهْمَلات

ترجمة للغات أخرى

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

koš

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

papirkurv

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

Papierkorb

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

καλάθι αχρήστων

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

wastepaper basket

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

papelera

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

paperikori

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

corbeille

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

koš za otpatke

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

cestino per la carta straccia

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

くずかご

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

휴지통

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

afvalemmer

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

papirkurv

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

kosz na papiery

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

cesto para papéis, lixeira

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

корзина для бумаг

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

papperskorg

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

ตระกร้าใส่ขยะ

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

çöp sepeti

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

sọt đựng giấy rác

سِلَّةُ الـمُهْمَلات

废纸篓