بِعِلْمِ الوُصُول

ترجمة للغات أخرى

بِعِلْمِ الوُصُول

doporučená zásilka

بِعِلْمِ الوُصُول

anbefalet forsendelse

بِعِلْمِ الوُصُول

Einschreiben

بِعِلْمِ الوُصُول

αποστολή συστημένου

بِعِلْمِ الوُصُول

certified mail, recorded delivery

بِعِلْمِ الوُصُول

entrega con acuse de recibo

بِعِلْمِ الوُصُول

kirjattu postilähetys

بِعِلْمِ الوُصُول

en recommandé

بِعِلْمِ الوُصُول

preporučena pošiljka

بِعِلْمِ الوُصُول

raccomandata

بِعِلْمِ الوُصُول

簡易書留

بِعِلْمِ الوُصُول

배달 증명 우편

بِعِلْمِ الوُصُول

aangetekende brief

بِعِلْمِ الوُصُول

registrert leveranse

بِعِلْمِ الوُصُول

przesyłka polecona

بِعِلْمِ الوُصُول

entrega registada, entrega registrada

بِعِلْمِ الوُصُول

rekommenderad försändelse

بِعِلْمِ الوُصُول

การส่งแบบลงทะเบียน

بِعِلْمِ الوُصُول

iadeli taahhütlü

بِعِلْمِ الوُصُول

dịch vụ thư bảo đảm

بِعِلْمِ الوُصُول

挂号邮寄