بِشَكْلٍ مُوَسَّع

ترجمة للغات أخرى

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

značně

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

vidt

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

weitreichend

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

εκτεταμένα

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

extensively

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

exhaustivamente, por todas partes

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

laajalti

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

complètement

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

opsežno

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

ampiamente

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

広く

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

광범위하게

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

uitgebreid

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

i stor utstrekning

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

obszernie

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

extensivamente

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

в значительной степени

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

i stor utsträckning

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

อย่างกว้างขวาง

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

uzun uzadıya

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

một cách rộng rãi

بِشَكْلٍ مُوَسَّع

广阔地