إِنْذَارُ الدُّخَان

ترجمة للغات أخرى

إِنْذَارُ الدُّخَان

detektor kouře

إِنْذَارُ الدُّخَان

røgalarm

إِنْذَارُ الدُّخَان

Rauchmelder

إِنْذَارُ الدُّخَان

συναγερμός ανίχνευσης καπνού

إِنْذَارُ الدُّخَان

smoke alarm, smoke detector

إِنْذَارُ الدُّخَان

alarma contra incendios

إِنْذَارُ الدُّخَان

palohälytin

إِنْذَارُ الدُّخَان

alarme incendie

إِنْذَارُ الدُّخَان

uzbuna na požar

إِنْذَارُ الدُّخَان

allarme antifumo

إِنْذَارُ الدُّخَان

煙警報器

إِنْذَارُ الدُّخَان

화재 경보

إِنْذَارُ الدُّخَان

rookmelder

إِنْذَارُ الدُّخَان

røykvarsler

إِنْذَارُ الدُّخَان

czujnik dymu

إِنْذَارُ الدُّخَان

alarme de incêndio

إِنْذَارُ الدُّخَان

дымовая пожарная сигнализация

إِنْذَارُ الدُّخَان

brandvarnare

إِنْذَارُ الدُّخَان

อุปกรณ์ตรวจจับควัน

إِنْذَارُ الدُّخَان

duman alarmı

إِنْذَارُ الدُّخَان

thiết bị báo cháy

إِنْذَارُ الدُّخَان

烟雾报警器