إِذْن غياب مرضي

ترجمة للغات أخرى

إِذْن غياب مرضي

neschopenka

إِذْن غياب مرضي

sygemelding

إِذْن غياب مرضي

Krankmeldung

إِذْن غياب مرضي

σημείωμα από γιατρό

إِذْن غياب مرضي

sick note

إِذْن غياب مرضي

constancia de enfermedad, parte de enfermedad

إِذْن غياب مرضي

lääkärintodistus

إِذْن غياب مرضي

certificat médical

إِذْن غياب مرضي

liječnička potvrda

إِذْن غياب مرضي

certificato medico

إِذْن غياب مرضي

病欠届け

إِذْن غياب مرضي

병으로 인한 결석 통지

إِذْن غياب مرضي

doktersverklaring

إِذْن غياب مرضي

sykmelding

إِذْن غياب مرضي

usprawiedliwienie

إِذْن غياب مرضي

atestado médico

إِذْن غياب مرضي

больничный лист

إِذْن غياب مرضي

sjukintyg

إِذْن غياب مرضي

จดหมายลาป่วยที่แพทย์เป็นผู้เขียน

إِذْن غياب مرضي

hasta belgesi

إِذْن غياب مرضي

giấy cho nghỉ ốm

إِذْن غياب مرضي

病假条