إثيوبيّ

ترجمة للغات أخرى

إثيوبيّ

Etiopan, etiopský

إثيوبيّ

etiopier, etiopisk

إثيوبيّ

Äthiopier, äthiopisch

إثيوبيّ

Ethiopian

إثيوبيّ

etíope

إثيوبيّ

etiopialainen

إثيوبيّ

éthiopien

إثيوبيّ

etiopijski, Etiopljanin

إثيوبيّ

etiope

إثيوبيّ

エチオピアの, エチオピア人

إثيوبيّ

에티오피아 사람, 에티오피아의

إثيوبيّ

Ethiopiër, Ethiopisch

إثيوبيّ

etiopier, etiopisk

إثيوبيّ

Etiopczyk, etiopski

إثيوبيّ

etíope

إثيوبيّ

etiopier, etiopisk

إثيوبيّ

เกี่ยวกับเอธิโอเปีย, ชาวเอธิโอเปีย

إثيوبيّ

Etyopya, Etyopyalı

إثيوبيّ

người Ethiopia, thuộc nước/người/tiếng Ethiopia