أَلْـمَانِيّ

ترجمة للغات أخرى

أَلْـمَانِيّ

Němec, německý

أَلْـمَانِيّ

tysk, tysker

أَلْـمَانِيّ

deutsch, Deutscher

أَلْـمَانِيّ

γερμανικός, Γερμανός

أَلْـمَانِيّ

German

أَلْـمَانِيّ

alemán

أَلْـمَانِيّ

saksalainen

أَلْـمَانِيّ

allemand

أَلْـمَانِيّ

Nijemac, njemački

أَلْـمَانِيّ

tedesco

أَلْـمَانِيّ

ドイツの, ドイツ人

أَلْـمَانِيّ

독일 사람, 독일의

أَلْـمَانِيّ

Duits, Duitser

أَلْـمَانِيّ

tysk, tysker

أَلْـمَانِيّ

Niemiec, niemiecki

أَلْـمَانِيّ

alemão

أَلْـمَانِيّ

немец, немецкий

أَلْـمَانِيّ

tysk

أَلْـمَانِيّ

เกี่ยวกับเยอรมัน, ชาวเยอรมัน

أَلْـمَانِيّ

Alman

أَلْـمَانِيّ

người Đức, thuộc nước/người/tiếng Đức

أَلْـمَانِيّ

德国人, 德国的