آسْيَوِيّ

ترجمة للغات أخرى

آسْيَوِيّ

Asijec, asijský

آسْيَوِيّ

asiat, asiatisk

آسْيَوِيّ

Asiate, asiatisch

آسْيَوِيّ

Asian, Asiatic

آسْيَوِيّ

asiático

آسْيَوِيّ

aasialainen

آسْيَوِيّ

asiatique

آسْيَوِيّ

Azijat, azijski

آسْيَوِيّ

asiatico

آسْيَوِيّ

アジアの, アジア人

آسْيَوِيّ

아시아 사람, 아시아의

آسْيَوِيّ

Aziaat, Aziatisch

آسْيَوِيّ

asiat, asiatisk

آسْيَوِيّ

Azjata, azjatycki

آسْيَوِيّ

asiático

آسْيَوِيّ

азиат, азиатский

آسْيَوِيّ

asiat, asiatisk

آسْيَوِيّ

เกี่ยวกับประเทศในเอเชีย, เอเชีย, ชาวเอเชีย

آسْيَوِيّ

Asya, Asyalı

آسْيَوِيّ

thuộc châu Á, người châu Á

آسْيَوِيّ

亚洲人, 亚洲人的, 亚洲的